KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FEJLESZTÉSEK

2018. február 12.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FEJLESZTÉSEK

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdetett 2016-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető, Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

 

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok létrehozása a volt, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát. A felhívás kapcsán helyi akciócsoportok alakultak, majd egy felhívás nyomán kulturális, illetve közösségépítő tevékenységekre nyílt lehetőség. A felhívás kapcsán regisztrálhattak a 10 ezer fő feletti lakosú településeken megalakított HACS-ok, majd támogatási kérelmet nyújthattak be egyenként 0,5-1,5 milliárd forint értékben, az adott településen kijelölt akcióterület lakosságszámától függően. Tapolca 500 millióra pályázott, s a többi résztvevővel azonos módon a kért összeg felét kapta meg. Erről 2017. augusztus 1-én jött értesítés az Irányító Hatóságtól.

Tapolcán a CLLD (Helyi közösségvezérelt fejlesztések) közösség 37,5 millió forint pályázati támogatást kapott működésre, a pályázatok kiírására, azok elbírálására. Az önkormányzat is tagja a közösségnek, a munkaszervezetet a Tapolcai Városszépítő Egyesület biztosítja. A szervezet élettartama tulajdonképpen a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusra korlátozódik, a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban megvalósuló projektek segítése céljából.

Erről Lévai József alpolgármester tájékoztatta lapunkat, aki az önkormányzatot képviseli a helyi szervezetben. Mint megtudtuk, kezdésként a CLLD működtetésére a felek konzorciumot hoztak létre, amelyben részt vesz az önkormányzati szféra, illetve a vállalkozói – és a civil szféra is.

– Ez jól tükrözi azt, hogy a kezdeményezés közösség vezérelt, amelyet egy együttesen megalkotott és elfogadott dokumentum, a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia is megerősít. Feladatunk, hogy végrehajtsuk, megvalósítsuk azokat a célokat, amelyeket ebben a stratégiában lefektettünk. Négy fő területet határoztunk meg, ezekre írjuk ki majd a pályázatokat, amelyek aztán az Irányító Hatóság elé kerülnek. Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére mintegy 130 millió forint, Kulturális és hagyományőrző programokra és rendezvényekre 35 millió forint, Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra, sport- és közösségfejlesztő programok támogatására 25,7 millió forint, valamint Kompetenciafejlesztő, képző- és szemléletformáló programokra, közösségi innovációk és fejlesztések elősegítésére 22,5 millió forint forrás áll majd rendelkezésre – fogalmazott az alpolgármester. Bővebb információt a szervezet két munkatársától, Harangozóné Horváth Katalintól és Puskás Ákostól kaphatnak az érdeklődők akár telefonon a polgármesteri hivatal számán, akár személyesen a városházán, a fogadóóra ideje alatt (heti 3×4 óra). A pályázati felhívások összeállítása jelenleg is folyik. A felhívások megjelenését követően a pályázatok leadása folyamatos lesz, az elbírálás negyedévenkénti ciklusban történik. Azt is megtudtuk, hogy pályázatot csak a jogi személyiséggel rendelkező szerveztek nyújthatnak be, egyebek között önkormányzat, gazdasági társaságok, egyesületek és alapítványok is élhetnek majd a lehetőséggel.

Lévai József külön kiemelte, hogy a közösségi terek fejlesztése körében kifejezett hangsúlyt kap a leromlott állapotú közösségi terek felújítása, a lakosság különböző célcsoportjainak igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Hozzátette, a program nagy nyertese Tapolcán mindenképpen a kultúra, a sport, és még bizonyos mértékben a helyi gazdaság is profitál belőle


Ugrás az oldal elejére