Módosult a TOP felhívás sablon

2019. március 21.

Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Érdeklődők!

 

Módosult a TOP felhívás sablon az alábbiak szerint:

1. A támogatási szerződés szövegrészek helyett a továbbiakban támogatói okirat szerepel.

2. Törlésre kerültek a képzési támogatás kategória alkalmazására vonatkozó bekezdések.

3. Módosult az 5.4 Előleg igénylése c. fejezet az alábbiak szerint:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

  1. a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
  2. b) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben

– a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

– megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

  1. a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
  2. b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

4. Kiegészítésre került az 5.5 Az elszámolható költségek köre c. fejezet az alábbi költségtípusokkal:

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
VII. Általános (rezsi) költség

 

5. A 7. „További információk” c. fejezet kiegészült a DGPR rendeletből adódó rendelkezésekkel.

 

A módosítás elérhető az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-top-clld-mkdsi-kziknyv-helyi-felhvs-sablon-c-mellklete

 

Tapolca, 2019. március 21.

 

Lévai József
Közösen Tapolcáért helyi Közösség
vezetője
sk.

A dokumentum PDF formátumban itt olvasható.


Ugrás az oldal elejére