MEGHÍVÓ TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMRA

2018. szeptember 09.

A Közösen Tapolcáért Helyi Akciócsoport tisztelettel meghívja Önt a TOP CLLD (TOP-7.1.1-16) keretében megjelent:

„ÉPÍTETT ÉS SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE, ESZKÖZBESZERZÉS” elnevezésű (TOP-7.1.1-16-H-014–1)
és az
„IFJÚSÁGI, SZABADIDŐ-, EGÉSZSÉGKULTÚRA-, SPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK” elnevezésű (TOP-7.1.1-16-H-014–3)
helyi pályázati felhívások tájékoztató fórumára.

A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 12. (szerda) 17 óra
A rendezvény helyszíne: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Udvari Tanácsterem  (Tapolca, Hősök tere 15.)

PROGRAM:
17:00 –17:10 KÖSZÖNTŐ – Dobó Zoltán, Tapolca Város Polgármestere
17:10 – 17:30 TÁJÉKOZTATÓ – Tájékoztató a TOP-7.1.1-16-H-014–1 kódszámú, „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című helyi pályázati felhívás megjelenéséről, pályázati feltételekről – Puskás Ákos, munkaszervezet vezető
17:30 – 17:50 TÁJÉKOZTATÓ – Tájékoztató a TOP-7.1.1-16-H-014–3 kódszámú „Ifjúsági-, szabadidő-, egészségkultúra-, sport és közösségfejlesztő programok” helyi pályázati felhívás megjelenéséről, pályázati feltételekről – Puskás Ákos, munkaszervezet vezető
17:50 – 18:00 KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

Tapolca, 2018. szeptember 05.
Várjuk Önöket sok szeretettel!

Lévai József
Közösen Tapolcáért Helyi Közösség
vezetője
sk.

A meghívó PDF formátumban itt olvasható.

MEGHÍVÓ TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMRA

2018. július 25.

A Közösen Tapolcáért Helyi Akciócsoport tisztelettel meghívja Önt a TOP CLLD (TOP-7.1.1-16) keretében megjelent „KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK” elnevezésű (TOP-7.1.1-16-H-014–2) helyi pályázati felhívás tájékoztató fórumára.

A rendezvény időpontja: 2018. július 26. (csütörtök) 17 óra

A rendezvény helyszíne: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Udvari Tanácsterem (Tapolca, Hősök tere 15.)

PROGRAM:
17:00 –17:10 MEGNYITÓ – Dobó Zoltán, Tapolca Város Polgármestere
17:10 – 17:25 BEMUTATÓ – Közösen Tapolcáért Helyi Közösség bemutatása – Lévai József, Közösen Tapolcáért Helyi Közösség vezetője
17:25 – 17:50 TÁJÉKOZTATÓ – Tájékoztató a TOP-7.1.1-16-H-014–2 kódszámú, „KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK” című helyi pályázati felhívás megjelenéséről, pályázati feltételekről – Puskás Ákos, munkaszervezet vezető
17:50 – 18:00 KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

Tapolca, 2018. július 23.

Várjuk Önöket sok szeretettel!

Lévai József
Közösen Tapolcáért Helyi Közösség
vezetője
sk.

A meghívó PDF formátumban itt érhető el.

 

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FEJLESZTÉSEK

2018. február 12.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ FEJLESZTÉSEK

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdetett 2016-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető, Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

 

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok létrehozása a volt, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát. A felhívás kapcsán helyi akciócsoportok alakultak, majd egy felhívás nyomán kulturális, illetve közösségépítő tevékenységekre nyílt lehetőség. A felhívás kapcsán regisztrálhattak a 10 ezer fő feletti lakosú településeken megalakított HACS-ok, majd támogatási kérelmet nyújthattak be egyenként 0,5-1,5 milliárd forint értékben, az adott településen kijelölt akcióterület lakosságszámától függően. Tapolca 500 millióra pályázott, s a többi résztvevővel azonos módon a kért összeg felét kapta meg. Erről 2017. augusztus 1-én jött értesítés az Irányító Hatóságtól.

Tapolcán a CLLD (Helyi közösségvezérelt fejlesztések) közösség 37,5 millió forint pályázati támogatást kapott működésre, a pályázatok kiírására, azok elbírálására. Az önkormányzat is tagja a közösségnek, a munkaszervezetet a Tapolcai Városszépítő Egyesület biztosítja. A szervezet élettartama tulajdonképpen a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusra korlátozódik, a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban megvalósuló projektek segítése céljából.

Erről Lévai József alpolgármester tájékoztatta lapunkat, aki az önkormányzatot képviseli a helyi szervezetben. Mint megtudtuk, kezdésként a CLLD működtetésére a felek konzorciumot hoztak létre, amelyben részt vesz az önkormányzati szféra, illetve a vállalkozói – és a civil szféra is.

– Ez jól tükrözi azt, hogy a kezdeményezés közösség vezérelt, amelyet egy együttesen megalkotott és elfogadott dokumentum, a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia is megerősít. Feladatunk, hogy végrehajtsuk, megvalósítsuk azokat a célokat, amelyeket ebben a stratégiában lefektettünk. Négy fő területet határoztunk meg, ezekre írjuk ki majd a pályázatokat, amelyek aztán az Irányító Hatóság elé kerülnek. Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére mintegy 130 millió forint, Kulturális és hagyományőrző programokra és rendezvényekre 35 millió forint, Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra, sport- és közösségfejlesztő programok támogatására 25,7 millió forint, valamint Kompetenciafejlesztő, képző- és szemléletformáló programokra, közösségi innovációk és fejlesztések elősegítésére 22,5 millió forint forrás áll majd rendelkezésre – fogalmazott az alpolgármester. Bővebb információt a szervezet két munkatársától, Harangozóné Horváth Katalintól és Puskás Ákostól kaphatnak az érdeklődők akár telefonon a polgármesteri hivatal számán, akár személyesen a városházán, a fogadóóra ideje alatt (heti 3×4 óra). A pályázati felhívások összeállítása jelenleg is folyik. A felhívások megjelenését követően a pályázatok leadása folyamatos lesz, az elbírálás negyedévenkénti ciklusban történik. Azt is megtudtuk, hogy pályázatot csak a jogi személyiséggel rendelkező szerveztek nyújthatnak be, egyebek között önkormányzat, gazdasági társaságok, egyesületek és alapítványok is élhetnek majd a lehetőséggel.

Lévai József külön kiemelte, hogy a közösségi terek fejlesztése körében kifejezett hangsúlyt kap a leromlott állapotú közösségi terek felújítása, a lakosság különböző célcsoportjainak igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Hozzátette, a program nagy nyertese Tapolcán mindenképpen a kultúra, a sport, és még bizonyos mértékben a helyi gazdaság is profitál belőle

Közösen Tapolcáért Helyi Közösség sikeres

2017. augusztus 02.

Közösen Tapolcáért Helyi Közösség sikeres

2017 / 08 / 02

Tapolcai Városszépítő Egyesület 11 konzorciumi partnerrel együttműködve, a Tapolca Város Önkormányzatának vezetésével 2016. július 4-én a Közösen Tapolcáért, Helyi Közösség nevű konzorcium vezetőjeként pályázatot nyújtott be a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című, TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásra.

A TOP-7.1.1-16-2016-00014 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunk sikeres és eredményes volt. – Az Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján az általunk készített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítására 249 millió 976 ezer 494 forint összegű támogatást nyertünk el 3 éves időtartamra.

A HKFS dokumentumban megfogalmazott célok elérése érdekében a támogatási források 51 százalékát az épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, eszközbe-szerzésre, míg 49 százalékát kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények szervezésére, ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő, kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósítására, lehet és kell fordítani

A közel 250 millió forintos támogatási keretösszeg a pályázat teljesíthető indikátorokkal és feltételekkel a közösség-vezérelt településfejlesztés (CLLD) teljesülésére hivatott. Ez az összeg tartalmazza a tapolcai vállalkozásokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel létrehozott Helyi Akciócsoport működési költségeit is 37 millió 476 ezer 494 forint összegben.

A hivatkozott és elfogadott dokumentumban megfogalmazott célok elérése érdekében a támogatási források 51 százalékát az épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, eszközbe-szerzésre, míg 49 százalékát kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények szervezésére, ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő, kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósítására, lehet és kell fordítani. A támogatási szerződést rövidesen aláírjuk, utána kezdődhet a helyi pályázatok előkészítése a partneri és lakossági javaslatok figyelembe vétele mellett – mondta a polgármester.

Kevdezményezett:
Benács Lajos
Tapolcai Városszépítő Egyesület
elnök
Konzorcium vezető:
Dobó Zoltán
Tapolca Város Önkormányzata
polgármester
Ugrás az oldal elejére